• Hotline: 037.748.6194

  •  

     

  • Sinh lý nghe

                       Cấu trúc tai người

    Nghe là một trong năm giác quan của con người. Nó có chức năng tiếp nhận các thông tin của môi trường giúp cho con người có thể sống, thích ứng và hòa nhập với môi trường. Với con người, thính giác hay chức năng nghe còn có tầm quan trọng đặc biệt vì khi còn nhỏ nhờ chức năng này mà hình thành và hoàn thiện được chức năng nói. Nhờ nghe – nói mà con người thực hiện được khả năng giao tiếp phong phú và hoàn chỉnh của mình. Nếu không nghe được từ ngay khi mới sinh ra thì sẽ không hình thình được khả năng nói, từ đó gây nên tình trạng câm điếc bẩm sinh.