Trước đây ở Nhật Bản, những người bị khiếm thính không được làm lái xe, nhưng một đạo luật sửa đổi năm 2016 đã cho phép những người có đeo thiết bị trợ thính được lái xe.

Anh Takeyama hiện đang cố gắng làm việc chăm chỉ, không chỉ để nâng hạng cho bằng lái xe của mình mà còn để thay đổi định kiến của người Nhật về người khuyết tật và cũng để thuyết phục công ty thuê thêm những người khiếm thính.

“Ở Nhật Bản, vẫn có thành kiến với người khuyết tật, cho rằng người khiếm thính không đáng tin cậy ngay cả khi làm việc trong quán cà phê hay nhà hàng mì. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để từng bước thay đổi suy nghĩ này” – anh Takeyama Matsuyama cho biết.

Anh TAKEYA MATSUYAMA
Lái xe khiếm thính

Nguồn Vtv