• Hotline: 037.748.6194

 •  

   

 • Các mức độ nghe kém

  Mức độ nghe được xác định bằng cách đo ngưỡng nghe của từng tai. Ngưỡng nghe xác định được gọi là thính lực đồ.

  Đối với những người có sức nghe bình thường thì mức độ thính lực sẽ nằm trong khoảng từ 0 – 20 dBHL. Đối với những người có mức nghe cao hơn khoảng đó, chứng tỏ người đó bắt đầu có dấu hiệu nghe kém đi. Cụ thể, nghe kém sẽ chia thành các mức độ như dưới đây:

  Mức độ nhẹ: từ 25 – 39 dBHL

  Biểu hiện: Những người nghe kém mức độ nhẹ khi giao tiếp sẽ cảm thấy khó nghe những lời nói nhỏ, hay cũng có lúc nghe nhầm lời nói.

  Mức độ trung bình: 40 – 69 dBHL

  Biểu hiện: Những người nghe kém mức độ trung bình khi giao tiếp sẽ cảm thấy khó nghe những lời nói ở mức trung bình, và cũng có những lúc nghe nhầm nội dung.

  Mức độ nặng: 70 – 89 dBHL

  Biểu hiện: Những người nghe kém ở mức độ nặng kể cả khi nói to cũng cảm thấy khó nghe.

  Mức độ sâu: >90 dBHL

  Biểu hiện: Những người nghe kém ở mức độ sâu hầu hết không nghe được kể cả khi nói to.

  Mức độ của một số loại âm thanh quen thuộc

  Mức độ âm thanh (dB) Các loại âm thanh quen thuộc
  20 Tiếng nói thầm
  30 Tiếng lật tờ giấy
  40 Tiếng dế kêu to
  50 Tiếng nói trong phòng
  60 Tiếng nói trong ô tô
  70 Âm thanh trong phòng ồn ào
  80 Tiếng nói chuyện to
  90 Công trường, tàu điện có âm thanh ồn ào
  100 Tiếng khi xe tàu điện đi qua hầm
  110 Tiếng còi xe oto, xe tải
  120 Tiếng máy bay hạ cánh

   

  Khi tai vẫn nghe được tiếng nói thầm (20 dB) thì chứng tỏ mức nghe của tai vẫn bình thường. Nhưng khi âm thanh ở mức (80 dB) mà bạn mới nghe được thì chứng tỏ bạn đang ở mức nghe kém nặng.