Máy trợ thính nên đeo 1 tai hay 2 tai?

Nếu bệnh nhân bị nghe kém cả 2 bên tai và có chỉ định đeo máy trợ thính cả 2 tai của bác sĩ thì bệnh nhân đeo 2 tai là tốt nhất. Sinh lý nghe của con người là bằng 2 tai, trường hợp nghe kém cả 2 tai, đeo máy trợ thính cả 2 bên sẽ giúp cân bằng sức nghe, âm thanh nghe sẽ tốt hơn và định hướng âm thanh tốt hơn.