Nếu nghe kém cả 2 bên tai nhưng chỉ sử dụng máy trợ thính 1 bên thì bên không sử dụng có bị ảnh hưởng gì không?

Trường hợp nghe kém cả 2 tai và có chỉ định của bác sĩ đeo máy trợ thính cho cả 2 tai để nghe tốt hơn,  nhưng bệnh nhân chỉ sử dụng máy trợ thính cho 1 tai, thì tai không sử dụng sẽ bị ảnh hưởng do dây thần kinh thính giác của tai đó ít hoạt động hơn so với tai đeo máy. Khi đeo máy 1 bên, tai đeo máy sẽ nghe tốt hơn,  chính vì vậy tai không đeo máy sẽ lười vận động dây thần kinh thính giác, để lâu dài khả năng tiếp nhận âm thanh sẽ trở nên kém hơn. Đeo máy 2 tai khả năng nghe sẽ cân bằng hơn, khả năng nghe sẽ tốt hơn so với đeo một bên tai,