Khiếm Thính

Các mức độ nghe kém

Đo thính lực là phương pháp thường được dùng để đánh giá ngưỡng nghe chủ quan của bệnh nhân. Đối […]

23/10/2016

Các loại nghe kém

Nghe kém được chia thành 3 loại chính Nghe kém dẫn truyền Nghe kém tiếp nhận Nghe kém hỗn hợp. […]

22/10/2016

Nguyên nhân gây nghe kém

Tai của người được chia làm 3 bộ phận: tai ngoài, tai giữa và tai trong. Âm thanh được truyền […]

22/10/2016