Tìm hiểu về máy trợ thính

Kiểu dáng máy trợ thính

Máy trợ thính có 3 kiểu dáng chính Máy trợ thính trong tai (CIC): là loại máy được làm theo […]

28/10/2016